Medewerker aan het woord

Eric Kremers, productmanager

"Ik vind het elke keer weer een uitdaging om vragen van opdrachtgevers te beantwoorden met de kennis en toepassingen die wij als Thorbecke hebben én continu blijven ontwikkelen. Ik werk met gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Van hen krijg ik allerlei bestanden aangeleverd die ik analyseer. Ik bekijk de kwaliteit van de bestanden met behulp van tools die wij ontwikkeld hebben. Vervolgens adviseer ik hoe de bestandskwaliteit verbeterd kan worden. En hoe de opdrachtgever de informatie in die bestanden  nog beter kan gebruiken en benutten. Daarbij houd ik uiteraard de regelgeving waar die bestanden aan moeten voldoen goed in de gaten. Ik weet precies wat de wet WOZ en de BAG inhoudt. Daarom kan ik snel de juiste verbanden leggen tussen de beschikbare bestanden. Een van de applicaties die ik in de loop der jaren vanuit Thorbecke heb ontwikkeld is CheckMate. Deze applicatie controleert, vergelijkt en integreert alle informatie uit de WOZ, BAG en GBA. Het is een applicatie die wij hebben ontwikkeld vóór en mét de eindgebruikers. En dat maakt het zo uniek."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Expertise
Checkmate, BAG-WOZ koppeling, Controle Stuf-TAX, WOZ-objectenkaart, GIS-WOZ, AKR /BRK (Basisregistratie Kadaster), Toad, Oracle database, PostgreSQL, SQL Developer, SQL programmering, Foxpro

Uitgevoerde opdrachten
Ontwikkeling applicatie CheckMate, Projectleider kadastrale WOZ-objectafbakening, databewerking, uitvoeren controles op kadastrale volledigheid, data-analyses, zitting in klankbordgroepen Waarderingskamer, regelgeving basisregistraties, presentaties over CheckMate

Terug naar medewerkers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl