Controle Stuf-bestanden

Voor de uitwisseling van WOZ-gegevens heeft de Waarderingskamer 'standaard uitleveringsformaten' (Stuf) vastgesteld. Thorbecke heeft met CheckMate  een geavanceerde module beschikbaar voor controles van Stuf-TAX en Stuf-WOZ bestanden. Deze module voert een groot aantal kwaliteits- en integriteitscontroles uit op de verschillende Stuf-velden. Door de thematische rapportage van de controleresultaten per werkproces kunt u deze direct gebruiken om uw werkprocessen te verbeteren.

Ook is het mogelijk om de mutaties tussen twee Stuf-TAX bestanden van verschillende actualiteit naar voren te halen. Zo krijgt u inzicht in de voortgang van verbeterwerkzaamheden. Ook  voor veel Belastingsamenwerkingsverbanden controleert Thorbecke de Stuf-TAX en Stuf-WOZ bestanden bij toetreding van nieuwe deelnemers.

Terug naar WOZ

Medewerker aan het woord

Eric Kremers

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl