Disclaimer.

Deze website is eigendom van Thorbecke. Deze website is bedoeld om je over werken bij Thorbecke te informeren. Als je meer informatie en/of persoonlijk advies wilt, kun je contact met ons opnemen. Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Disclaimer.

Deze website is eigendom van Thorbecke. Deze website is bedoeld om je over werken bij Thorbecke te informeren. Als je meer informatie en/of persoonlijk advies wilt, kun je contact met ons opnemen. Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Informatie op deze website

Thorbecke besteedt veel zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat er onvolkomenheden of onjuistheden op de website staan. Aan de informatie op de website kunnen verder geen rechten worden ontleend.

Gebruik van deze website

Het foutloos en ononderbroken functioneren van de website kunnen wij niet altijd garanderen. Thorbecke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website. Thorbecke garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. 

Verwijzingen naar andere websites

Thorbecke is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt. Deze dienen slechts ter aanvullende informatie. De juistheid van die informatie kunnen wij niet garanderen. Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites wordt om die reden niet aanvaard.

Intellectueel eigendom

De op deze website afgebeelde teksten, video’s, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen en logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van Thorbecke en worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Gebruik van op deze website aanwezige informatie mag door de bezoeker slechts voor eigen persoonlijk gebruik worden gereproduceerd. Het is niet toegestaan om materiaal op deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen, aan derden door te zenden, te verspreiden of tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden, tenzij Thorbecke daar uitdrukkelijk toestemming toe heeft verleend. In geval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt Thorbecke zich het recht voor om de daardoor geleden schade op je te verhalen.

Open sollicitatie

Staat er nu geen passende vacature open? Stuur dan een open sollicitatie om de mogelijkheden te bespreken!

Heb je een vraag? Neem contact met ons op!