Waarderen van onroerende zaken

De Wet WOZ verplicht gemeenten om jaarlijks alle onroerende zaken van een WOZ-waarde te voorzien. De WOZ-waarden worden met een voor bezwaar vatbare beschikking kenbaar gemaakt aan de belastingplichtige. De WOZ-beschikking dient uiterlijk binnen acht weken na het begin van het heffingstijdvak te worden genomen. De Waarderingskamer, het toezichthoudend orgaan, heeft de laatste jaren haar controles aangescherpt. Alleen door efficiënt te werken kunnen gemeenten aan de eisen voldoen. De medewerkers van Thorbecke hebben ervaring met alle waarderingsmodellen, waaronder OrtaX, 4WOZ, VRiS, Key2 Waarderen en GouwIT.

Terug naar WOZ

Opdrachtgever aan het woord

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl