Inrichten van waarderingsmodellen

Bij de WOZ-waardering van vastgoed maken gemeenten gebruik van programma's en modellen van verschillende leveranciers. Denk hierbij aan Ortax, GouwIT waarderen, VRiS, Key2waarderen, TIOX, Civison, Key2, enz. Bij het werken met deze programma's en modellen kunt u altijd een beroep doen op Thorbecke. Onze medewerkers zijn vertrouwd met alle gangbare waarderingsmodellen en belastingapplicaties en zijn zodoende altijd snel inzetbaar. Hierin onderscheidt Thorbecke zich van de meeste andere taxatiebureaus.

Terug naar WOZ

Medewerker aan het woord

Martijn Möller

 

 

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl